Πώληση θυγατρικής της Attica Bank χωρίς αναφορά στο τίμημα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Θεόδωρος Πανταλάκης,.

Η διοίκηση της Attica Bank ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της συμμετοχής της στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την επωνυμία «Attica Wealth Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων», στην εταιρεία Ypsilon Capital Ltd.

Ακολούθησε δήλωση του διευθύνοντος συμβoύλου της Attica Bank, Θεόδωρου Πανταλάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι η Attica Bank ολοκλήρωσε τη διαδικασία πώλησης της θυγατρικής εταιρείας Attica Wealth Management, μεταφέροντας το 100% των μετοχών της εταιρείας στην Ypsilon Group, ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει το 2019 μέσα από πλειοδοτικό ανοιχτό διαγωνισμό ο οποίος ολοκληρώθηκε τώρα και ότι η Attica Bank και το Ypsilon Group εξέφρασαν την πρόθεσή τους η συνεργασία να διευρυνθεί προς όφελος και των δύο πλευρών.

Σε καμία από τις δηλώσεις δεν υπάρχει αναφορά στο τίμημα και στον τρόπο αποπληρωμής του.