Η ΤΕΚΑΛ πήρε με €103 εκατ. το έργο της επέκτασης του λιμανιού του ΟΛΠ

Η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΕ ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου επέκτασης του επιβατικού λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 103 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έναντι προϋπολογισμού 136,3 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τον νέο προβλήτα κρουαζιέρας, που είναι μία από τις υποχρεωτικές επενδύσεις του συνολικού επενδυτικού σχεδίου της COSCO SHIPPING για τον ΟΛΠ. Το έργο έχει και κοινοτική χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020.

Η επέκταση χωροθετείται δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κρουαζιέρας όπου δημιουργούνται ενιαίες μεγάλης κλίμακας υποδομές για να αντιμετωπίσουν και να καλύψουν το σύνολο των αυξανόμενων αναγκών και να συντελέσουν στην τουριστική ανάπτυξη και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως τουριστικού πόλου και για την κρουαζιέρα.

«Προχωράμε στην υλοποίηση μίας σημαντικής επένδυσης, όχι μόνο για το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και για την τοπική και εθνική οικονομία. Το μεγάλο έργο της νότιας επέκτασης, θα ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση του Πειραιά ως μεγάλο λιμάνι homeport της Μεσογείου» δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΛΠ ΑΕ, Yu Zenggang.

Ο νέος κρηπιδότοιχος έχει μήκος περίπου 1.510,00m και μεταβλητό βάθος από -19,00 έως 29,50 μ. Προβλέπεται η δημιουργία δύο θέσεων απολύτως ασφαλούς ελλιμενισμού, με μήκος 390,00 μ. και 350,00 μέτρων. Οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2020 με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 32 μήνες.

H ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1990 και διοικείται από τον Παναγιώτη Ψαλτάκο, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.