Αττικό Μετρό ΑΕ: Προκήρυξη για Τεχνικό Σύμβουλο για γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας και της γραμμής 3 Χαϊδάρι – Πειραιάς

Η Αττικό Μετρό ΑΕ προχώρησε σε προκήρυξη για την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου τόσο για τη νέα γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, όσο και την επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό Πειραιά, αλλά και όλων των έργων που αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της Αττικό Μετρό στην Αττική.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται προκριμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Αττικό Μετρό ΑΕ στην υλοποίηση των έργων «Γραμμή 4 – τμήμα Α΄: Άλσος Βεΐκου – Γουδή», «Επέκταση της γραμμής 3, τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς», των λοιπών έργων του μετρό και του τραμ στην Αττική, καθώς και στην υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στις αρμοδιότητές της εταιρείας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι με τον ΦΠΑ 44 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 35,48 εκατ. ευρώ) και η διάρκεια των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι 60 μήνες.

Η σύμβαση των υπηρεσιών του Συμβούλου θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. 2021 – 2027, καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 29η Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα για τη γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς πρόκειται για ένα περίπλοκο και μεγάλο σε έκταση έργο με 15 σταθμούς και 13χλμ νέας γραμμής.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου συνοψίζονται στα εξής:

1) συμμετοχή και υποστήριξη σε κάθε δραστηριότητα (μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, δοκιμές και θέση σε λειτουργία), που απαιτείται στο πλαίσιο του τεχνικού αντικειμένου των υπό κατασκευή, αλλά και των νέων έργων της Αττικό Μετρό Α.Ε.,

2) παροχή εξειδικευμένων τεχνικών λύσεων, πληροφοριών και προτάσεων βελτιστοποίησης, με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας όπου απαιτείται, και

3) συμμετοχή και υποστήριξη σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης των έργων.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, στον διαγωνισμό αναμένεται να κατέβουν οι μεγαλύτερες δυνάμεις του χώρου που δραστηριοποιούνται στη χώρα, όπως η AECOM, η Hill International, η ΟΜΕΚ, η ΝΑΜΑ, η Salfo κ.α.

Πέραν των παραπάνω, η Αττικό Μετρό ΑΕ προκήρυξε και διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων της β’ φάσης της επέκτασης του Μετρό προς Πειραιά (περιλαμβάνει τρεις νέους σταθμούς, Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο).

Πρόκειται για σύμβαση που υπολογίζεται στο 1,060 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ 2014-2021. Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έχει τοποθετηθεί στις 8 Μαρτίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι την επέκταση προς τον Πειραιά, κατασκευάζει η κοινοπραξία ΑΒΑΞ – Ghella – Alstom, η οποία έχει επιπλέον ανακηρυχθεί προσωρινή ανάδοχος και για την κατασκευή της νέας γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.