Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Πρόστιμα 383.000 ευρώ για μη τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Πρόστιμα ύψους 383.100 ευρώ επιβλήθηκαν το 2023 από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ελέγχους σε όλη την επικράτεια για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες) σε συνεργασία με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και της Δημοτικής Αστυνομίας σε όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς διενήργησε ελέγχους σε όλη την επικράτεια με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 4.287 ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου (νοσοκομεία, δήμοι, ΔΟΥ) και επιβλήθηκαν 413 πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.100 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν 317 πρόστιμα σε υπευθύνους ή εκπροσώπους των ελεγχόμενων φορέων, ύψους 373.500 ευρώ και 96 πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα, ύψους 9.600 ευρώ.

Ενδεικτικά, από τους επιτόπιους ελέγχους στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδος, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας σε δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία διαπιστώθηκαν:

  • Σε δύο νοσοκομεία μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος και πλημμελής εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος σε δύο νοσοκομεία.
  • Σε τέσσερις δήμους μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος
  • Σε έναν βρέθηκε καπνιστής/στρια που ήταν υπεύθυνος /η για την εφαρμογή του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος
  • Σε δυο περιφερειακές ενότητες μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος
  • Σε μια ΔΟΥ μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος

Από την ΕΑΔ αναζητήθηκαν οι διαπιστωθείσες πειθαρχικές ευθύνες των υπευθύνων.