Επιθεώρηση Εργασίας: Πρόστιμα 199.660 ευρώ έπειτα από ελέγχους σε οδικές μεταφορές

Πρόστιμα ύψους 199.660 ευρώ, εκ των οποίων τα 126.000 ευρώ αφορούν αδήλωτη εργασία, επέβαλε η Επιθεώρηση Εργασίας έπειτα από πρόσφατους ελέγχους σε οδικές μεταφορές.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Τροχαία ελέγχθηκαν 349 οδηγοί φορτηγών και επιβατικών οχημάτων με ταχογράφο, και βεβαιώθηκαν 157 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αναφέρει η Επιθεώρηση σε σχετική ανακοίνωση.

Μεταξύ αυτών διαπιστώθηκε και η απασχόληση 12 αδήλωτων οδηγών.

Οι παραβάσεις αφορούν την αδήλωτη εργασία, το βιβλίο δρομολογίων, τον μη εφοδιασμό με πίνακα προσωπικού, τη μη προσκόμιση στοιχείων και τα χρονικά όρια εργασίας (εβδομαδιαία ανάπαυση, μη καταχώριση υπερωριακής απασχόλησης, μη υποβολή στο πληροφοριακός σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δήλωσης οργάνωσης χρόνου εργασίας, μη αναγγελία τροποποίησης ωραρίου σε περιπτώσεις εργαζομένων πλήρους ή μερικής απασχόλησης).