Παρατείνουν έως τις 8/1/24 την αποχή τους οι συμβολαιογράφοι

Tην παράταση της αποχής τους έως τις 8 Ιανουαρίου αποφάσισαν σε έκτακτη γενική συνέλευση οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι αντιδρούν στον τρόπο με τον οποίο προχωρεί η ψηφιοποίηση των συμβολαιογραφικών πράξεων.

Σημειώνεται ότι η αποχή των συμβολαιογράφων άρχισε στις 20 Νοεμβρίου.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή τους για την αποχή, οι συμβολαιογράφοι ανέφεραν: «Βασικό αίτημα, μεταξύ άλλων, είναι η ανάκληση της δημοσιευθείσας στις 7/11/2023 διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων”, άλλως η απαλοιφή από αυτήν του τμήματος εκείνου, το οποίο αναφέρεται στο ψηφιακό συμβόλαιο».