Βιομηχανία: Πτώση 4,3% στις τιμές παραγωγού τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 4,3% έναντι αύξησης 29,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022 με το 2021.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,9%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι αύξησης 35,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στην Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -12,0, στην Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -7,0 και στην Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -6,9

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 4,3%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -12%
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -7%
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -6,9%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 4,2%
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 4,7%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 5,1%
Βιομηχανία τροφίμων 5,5%
Παραγωγή βασικών μετάλλων 7,9%
Ποτοποιία 8,1%
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 9,4%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 2,9%

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -19%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -9%
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -8,6%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού -6,3%
Παραγωγή βασικών μετάλλων -5,5%
Παραγωγή προϊόντων καπνού -4,1%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -2,9%
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 4,1%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 8,3%
Βιομηχανία τροφίμων 19,9%

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,9%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2023, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 3,6%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 7,5%
Βιομηχανία τροφίμων 2,9%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 2,2%
Παραγωγή προϊόντων καπνού 1,5%
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 1,1%
Παραγωγή βασικών μετάλλων -1,1%
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -1,1%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -1,2%
Λοιπά ορυχεία και λατομεία -1,7%
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -3,4%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,4%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 10,4%
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 6,4%
Παραγωγή προϊόντων καπνού 1,3%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 0,3%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 0,2%
Λοιπά ορυχεία και λατομεία -0,1%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων -0,1%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -0,3%
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής -0,3%
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων -1,2%