ΕΛΣΤΑΤ: Νέα πτώση 6,2% στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας τον Αύγουστο

Περαιτέρω πτώση 6,2% κατέγραψε τον Αύγουστο ο τζίρος της βιομηχανίας, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ακολουθεί από τον Μάρτιο φέτος. Σε μηνιαία βάση καταγράφηκε πτώση 11,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στην αντίστοιχη σύγκριση Αυγούστου 2022 και του ίδιου μήνα του 2021 είχε σημειωθεί αύξηση 42,5% στον τζίρο.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2022 – Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 38,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Νέα πτώση 6,2% στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας-1

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2023 

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη  Αυγούστου 2022 

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 6,2% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον  αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:  

 • Μείωση κατά 13,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και  λατομείων.
 • Μείωση κατά 6,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές  των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων,  κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:  

 • Μείωση κατά 9,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
 • Μείωση κατά 3,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

Νέα πτώση 6,2% στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας-2

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2022

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,9% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 • Μείωση κατά 4,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.
 • Αύξηση κατά 16,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 9,9% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 • Μείωση κατά 31,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
 • Μείωση κατά 9,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής χημικών ουσιών καιπροϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 • Μείωση κατά 16,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.
 • Αύξηση κατά 2,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

Νέα πτώση 6,2% στον τζίρο της ελληνικής βιομηχανίας-3

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2023

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 11,1% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2023, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 • Μείωση κατά 15,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
 • Μείωση κατά 11,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 • Μείωση κατά 14,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
 • Μείωση κατά 5,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.