Βραβείο «2023 Capital Link Sustainability Leadership» για την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου

Με το «2023 Capital Link Sustainability Leadership Award» τιμήθηκε η Βασιλική Λαζαράκου, διδάκτωρ Νομικής, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESMA, EBA & EIOPA) για τις Τιτλοποιήσεις (Joint Sub Committee on Securitisations), στο πλαίσιο του 13ου Ετήσιου Capital Link Sustainability Forum που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η κυρία Λαζαράκου ανέφερε ότι στο πρόσωπό της βραβεύεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα στελέχη και το Διοικητικό Συμβούλιό της, καθώς τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια έχει γίνει μία συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση μίας σειράς θεμάτων για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς αλλά και της ίδιας της Επιτροπής.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συμβολή της Ε.Κ. για την αναμόρφωση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη ευθυγράμμισή του με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και τις αρχές του ΟΟΣΑ, καθώς και στην υποστήριξη των εισηγμένων εταιρειών για την προσαρμογή τους στο πλαίσιο αυτό, αλλά και στην προώθηση των θεμάτων σχετικά με την προσαρμογή και συμμόρφωση των εταιρειών με τα κριτήρια ESG, αφού η Ε.Κ. έχει θέσει τα ζητήματα της βιωσιμότητας και της ορθής και διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης στο επίκεντρο της δράσης της. Μάλιστα, όπως τόνισε η κυρία Λαζαράκου, η Ε.Κ. έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της πράσινης μετάβασης, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αφού συνδιαμορφώνει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο μέσα από τη συμμετοχή της στην ESMA, ως μέλος του Δ.Σ.

Επιπρόσθετα, η κυρία Λαζαράκου έδωσε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι η Ε.Κ. έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και την ενεργό συμμετοχή της στα διοικητικά συμβούλια των εποπτών κεφαλαιαγοράς (ESMA, IOSCO κ.λπ.), στα οποία λαμβάνονται αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο. Επίσης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η Ε.Κ. προχωρά σε εσωτερική αναδιοργάνωση της λειτουργίας της, ενώ ταυτόχρονα δρομολόγησε και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο την πιο αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.

Ακόμα, επεσήμανε την ολοκλήρωση ενός τεράστιου όγκου εκκρεμών υποθέσεων που οδήγησε στη μείωση του συνολικού αριθμού των υποθέσεων που εκκρεμούν πέραν της πενταετίας, από τριψήφιο σε μονοψήφιο αριθμό, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική και συστηματική δουλειά που έκαναν όλοι οι εργαζόμενοι της Ε.Κ.

Η κυρία Λαζαράκου υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τις εισηγμένες εταιρείες να αναπτύξουν μία συγκροτημένη και ολιστική στρατηγική ως προς το πώς θα ενσωματώσουν τα κριτήρια ESG στην πολιτική τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παραμέτρους και τους κινδύνους για τη μετάβαση αυτή. Ανέφερε ότι η ευθυγράμμιση με τα κριτήρια ESG είναι στην πραγματικότητα η εκπλήρωση της απαίτησης των καταναλωτών και των επενδυτών αντίστοιχα για κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες καθώς και για εταιρείες που έχουν ορθή διακυβέρνηση και διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας τους.

Κλείνοντας η κυρία Λαζαράκου τόνισε: «Η λειτουργία της επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τα κριτήρια ESG αποτελεί μία νέα μορφή “κοινωνικού συμβολαίου” μεταξύ της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών, που θα επιτρέψει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».