ΟΛΠ: Στην κορυφή του ευρωπαϊκού χάρτη λιμένων βρίσκεται ο Πειραιάς με σημαντικές επενδύσεις

Το Λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους. Αυτή η μοναδική γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται δημιουργεί τις συνθήκες και δίνει στο Λιμάνι αλλά και στη χώρα τις βασικές προϋποθέσεις ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό εμπορευματικό, τουριστικό και εφοδιαστικό σε παγκόσμιο επίπεδο κέντρο, ενώ ταυτόχρονα συνδέει την ενδοχώρα με τα πολυάριθμα ελληνικά νησιά.
Ωστόσο, εδώ και μια πενταετία υλοποιούνται στο Λιμάνι με ταχύτατους ρυθμούς και οι απαραίτητες επενδύσεις καθώς και μια σειρά από έργα, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο πλάνο στη βάση μιας ολιστικής στρατηγικής που στόχο έχει την πλήρη αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Λιμένα, υπό τη νέα διοίκηση του ΟΛΠ μέσω των επενδύσεων της COSCO Shipping.
Ένας επιδιωκόμενος εκσυγχρονισμός, ο οποίος όμως αναπτύσσεται με βασική μέριμνα την προστασία και τον σεβασμό του περιβάλλοντος αλλά και στη βάση μιας δίκαιης και χρηστής διακυβέρνησης.
Ήδη μέσα σε πολύ λίγα χρόνια το Λιμάνι έχει αναδειχθεί ως το ηγετικό λιμάνι της Μεσογείου στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, ενώ και σε παγκόσμιο επίπεδο η βελτίωση στην κατάταξή του ήταν θεαματική, καθώς από την 93η θέση το 2010, ανέβηκε το 2020 στην 26η θέση.

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

Οι επενδύσεις της COSCO Shipping

Έως και το 2021, ο Όμιλος COSCO Shipping πραγματοποίησε επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δις ευρώ.
Με την κατασκευή του Προβλήτα 2 και του Προβλήτα 3 ο Όμιλος COSCO Shipping υλοποίησε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα τις άριστες υπηρεσίες στη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία ξεπερνούν πλέον σε αριθμό τα 7,2 εκατομμύρια TEU ετησίως.
Επισημαίνεται, ότι, από τον Απρίλιο του 2016, μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) ως ο βασικός έως τότε μέτοχος του ΟΛΠ προχώρησε σε συμφωνία με την COSCO Shipping Corporation Limited, η οποία προσέφερε το ποσό των 368,5 εκατ. ευρώ, αναφορικά με την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον ΟΛΠ απορρέουν υποχρεωτικές επενδύσεις από τη σύμβαση παραχώρησης της τάξεως των 294 εκατ. ευρώ, όπου αναφορικά με αυτές έχουν ήδη δαπανηθεί πάνω από 100 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος COSCO Shipping οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της άμεσης τόνωσης της τοπικής οικονομίας μέσω ενίσχυσης του ανεφοδιασμού πλοίων.
Συγκεκριμένα, από το 2010, μόνο από το στόλο της COSCO Shipping 3937 πλοία κατέπλευσαν στο λιμάνι του Πειραιά, των οποίων οι ανάγκες ανεφοδιασμού καλύφθηκαν εξολοκλήρου από τοπικούς προμηθευτές, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε προμήθειες νερού, καυσίμων και σίτισης.

Θετικό αποτύπωμα μέσω πολύπλευρων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Το πιο σημαντικό έργο που ξεκινάει όμως αυτή την περίοδο είναι η κατασκευή μιας πρότυπης παιδικής χαράς και ενός σύγχρονου πάρκου με ποδηλατόδρομο εντός του χώρου της κρουαζιέρας, τα οποία θα μπορούν να απολαύσουν οι πολίτες του Πειραιά αλλά και των γύρω περιοχών και φυσικά όλοι οι επισκέπτες.
Όπως άλλωστε ήδη προαναφέρθηκε η Διοίκηση του ΟΛΠ έχει μια συνολική στρατηγική για τον Λιμένα, της οποίας βασικά στοιχεία αποτελούν πέραν των έργων και των επενδύσεων η προσφορά στους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, η μέριμνα για το περιβάλλον και η δίκαιη διακυβέρνηση.
Εντός αυτού του πλαισίου ο ΟΛΠ σε ετήσια βάση εφαρμόζει ένα πλήρες και συστηματικό πρόγραμμα στήριξης των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, καταπολέμησης της φτώχιας, ενίχυσης του αθλητισμού και στήριξης της νέας γενιάς ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία και άλλες δράσεις.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός μέσω της COSCO Shipping Charity Foundation (του φιλανθρωπικού ιδρύματος της COSCO Shipping, του βασικού μετόχου του ΟΛΠ) και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό τα έτη 2019 και 2020 πρόσφερε υλοποιώντας το πρόγραμμα “Children Included”, το ποσό των 500.000 χιλ. ευρώ για τη στήριξη πάνω από 4000 παιδιών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό με δεδομένο το πρόβλημα της οικονομικής δυσχέρειας των οικογενειών τους.
Παράλληλα, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της COSCO κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018-2019 ενίσχυσε οικονομικά με το ποσό των 100.000 χιλ. ευρώ την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με σκοπό τη στήριξη πολλών αθλητών με αναπηρία ώστε να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους και να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022.
Ωστόσο, όλα τα έργα και οι επενδύσεις λαμβάνουν υπόψη την προστασία και τον σεβασμό του περιβάλλοντος αλλά και την προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ο ΟΛΠ παραμένοντας συνεπής ως προς τις ευθύνες του απέναντι στο περιβάλλον έχει ως βασικό του στόχο και προτεραιότητα τη μείωση της επίδρασης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στο περιβάλλον.
Ως εκ τούτου ο Οργανισμός έχει ήδη υιοθετήσει και υλοποιεί μια σειρά από ενέργειες και δράσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, χρησιμοποιεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μεριμνά για τη σωστή διαχείριση των αποριμμάτων, τη μείωση του θορύβου και τη διατήρηση της ποιότητας των νερών του Λιμένα.
Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EcoPorts προετοιμάζει μια ετήσια αναφορά αυτοδιάγνωσης σε σχέση με το πως αντιμετωπίζει τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα στον Λιμένα, την οποία πληροφορούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Επιπλέον, ο Οργανισμός εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προσέγγιση διαχείρισης, πιστοποιημένη από το European Port Environmental Review System (PERS), το οποίο αφορά αποκλειστικά σε λιμάνια, ενώ είναι παραγωγός ενέργειας και ήδη από το 2016 λειτουργεί έναν φωτοβολταϊκό σταθμό 430 KWp εντός της περιοχής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων παράγοντας ενέργεια από ηλιακά πάνελ.
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι για τον Οργανισμό το πολυτιμότερο κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι και εργαζόμενοί του.
Ο ΟΛΠ επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο σήμερα ξεπερνάει τους 1.000 εργαζόμενους, για τους οποίους φροντίζει και μεριμνά υπεύθυνα για την εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας προσφέροντας ταυτόχρονα πολλά πλεονεκτήματα, παροχές και ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης.
Ο Οργανισμός προωθεί ίσες ευκαιρίες και προστατεύει τη διαφορετικότητα με τη Διοίκηση να μην αποδέχεται κανένα είδος διάκρισης είτε αναφορικά με την επιλογή προσωπικού, τις αποδοχές, την εκπαίδευση και λοιπές εργασιακές δραστηριότητες.

Διάδοση του ελληνικού πολιτισμού

Πέραν των παραπάνω ο οργανισμός φροντίζει κ για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής σκέψης.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με δική του εξαιρετική πρωτοβουλία πρόσφατα μεταφράστηκε το γνωστό έργο του Μενέλαου Λουντέμη, “Ένα παιδί μετράει τ άστρα”, από τις εκδόσεις Πατάκη στα κινεζικά ενώ με ειδική εκδήλωση στο Πεκίνο στην οποία είχαν παρευρεθεί ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Κίνας πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα παιδικά βιβλία της Ελληνικής λογοτεχνίας, που απευθύνεται όμως και σε ολόκληρο το αναγνωστικό κοινό.

Επενδύσεις και πολύπλευρη δράση με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα και την κοινωνία

Οι πολύπλευρες δράσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς καταδεικνύουν ότι οι επενδύσεις δεν ενισχύουν μόνο τη θέση του Πειραιά στον παγκόσμιο χάρτη ναυτιλίας, τουρισμού και εμπορίου αλλά έχουν και πολλαπλά παράπλευρα οφέλη σε τοπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Απόδειξη αποτελεί και το γεγονός ότι η συνεισφορά της εισηγμένης στο ΑΕΠ για το 2020 ανήλθε στο 0,78%, κάτι που κανείς δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει.