Επιχειρήσεις

Άδεια διάρκειας πέντε ετών από τα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας έλαβε η εταιρεία Πελοποννησιακή Φαρμακευτική Κάνναβη Α.Ε. για εγκατάσταση μονάδας που θα καλλιεργεί και θα επεξεργάζεται προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης. Η μονάδα θα εγκατασταθεί...
Mε τη συμμετοχή της ελληνικής εταιρίας KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA ανοίγει τις πύλες της από 18 μέχρι 21 Φεβρουαρίου 2020, στο Βερολίνο, η Διεθνής κλαδική έκθεση για την οικοδομή και την τεχνολογία κτιρίων, bautec, η οποία διοργανώνεται κάθε δύο...
Η ΔΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν συμφωνία για τη χρηματοδότηση με 20 εκατ. ευρώ της κατασκευής νέου πλοίου τροφοδοσίας LNG για ναυτιλιακή χρήση (LNG bunkering vessel) στην Ελλάδα, που θα έχει έδρα τον Πειραιά. Πρόκειται για ένα...
Στην εξειδικευμένη εταιρεία Resolute Asset Management ανέθεσε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διατηρεί στην Βουλγαρία, στο πλαίσιο της στρατηγικής που υλοποιεί για την βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Η Resolute Asset Management Bulgaria αναλαμβάνει να διαχειριστεί...
To υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο καθεστώς ενισχύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Β' κύκλος). Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση της...
H Viva Wallet Holdings ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Atlas Merchant Capital για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Praxia Bank, όπως είχε προδιαγεγραφεί μετά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων με την Παγκρήτια Τράπεζα. Από την πλευρά της η Praxia...
Η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC (ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds) γνωστοποίησε στην Τράπεζα Πειραιώς ότι η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανήλθε την 09.01.2020 του ελάχιστου ορίου του 5%. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει...
H Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του έκτακτου μερίσματος από μη διανεμηθέντα κέρδη της eταιρείας μέχρι και την χρήση που έληξε την 31.12.2018, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου...
Η κυρία Αλεξάνδρα Κονίδα αναλαμβάνει Managing Director, Head of Wholesale Banking στην ΗSBC Ελλάδας, με ισχύ από τις 27 Ιανουαρίου 2020. Η κ. Αλεξάνδρα Κονίδα, μέχρι πρότινος Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), έχει εργαστεί ως ανώτερο...
Σε συμφωνία προκειμένου να αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρίας LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των  μετοχών της  LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά...