Πρώτος στον κόσμο ο ελληνόκτητος στόλος με αύξηση 4% το 2020

Πρώτος στον κόσμο ο ελληνόκτητος στόλος με αύξηση 4% το 2020

Κατά 4% αυξήθηκε ο ελληνόκτητος στόλος το 2020, φτάνοντας περίπου τα 364 εκατοµµύρια τόνους dwt, με την Ελλάδα να παραµένει η µεγαλύτερη  ναυτιλιακή δύναµη παγκοσµίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με στόλο 4.901 πλοίων, οι Έλληνες  πλοιοκτήτες ελέγχουν το 19,42% της παγκόσµιας χωρητικότητας σε τόνους deadweight (dwt).

naytilia-protos-ston-kosmo-o-ellinoktitos-stolos-me-ayxisi-4-to-20200

Η Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνει το µερίδιό της στον στόλο που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και άρα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 58% της χωρητικότητας της Ε.Ε.  Περισσότερο από το ένα τρίτο του ελληνόκτητου στόλου ή 1.706 πλοία, φέρουν σηµαία Κράτους Μέλους της Ε.Ε.

naytilia-protos-ston-kosmo-o-ellinoktitos-stolos-me-ayxisi-4-to-20201

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσµιου θαλάσσιου εµπορίου, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν:

• το 30,25% του παγκόσµιου στόλου δεξαµενοπλοίων,

• το 14,64% του παγκόσµιου στόλου µεταφοράς χηµικών και παραγώγων πετρελαίου,

• το 15,58% του παγκόσµιου στόλου υγραεριοφόρων (LNG / LPG),

• το 20,04% του παγκόσµιου στόλου µεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου,

• το 9,53% του παγκόσµιου στόλου µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων.

naytilia-protos-ston-kosmo-o-ellinoktitos-stolos-me-ayxisi-4-to-20202

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν σε νεότευκτα πλοία, καθώς το 2020, οι ελληνικών συµφερόντων παραγγελίες ναυπήγησης ανήλθαν σε 104 πλοία (άνω των 1.000 gt) ή 14,36 εκατοµµύρια τόνους dwt, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 10,99% της παγκόσµιας χωρητικότητας υπό παραγγελία. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουν να επενδύουν σε νέα και ενεργειακά αποδοτικά πλοία, µε τη µέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου (9,54 έτη) να είναι χαµηλότερη από τη µέση ηλικία του παγκόσµιου στόλου (9,87 έτη).

naytilia-protos-ston-kosmo-o-ellinoktitos-stolos-me-ayxisi-4-to-20203

Ο ελληνικός στόλος είναι από τους πιο ασφαλείς παγκοσµίως, καθώς η Ελλάδα παραµένει στον Λευκό Κατάλογο STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) και στον Λευκό Κατάλογο του Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU) και του Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU), ενώ ο ελληνικός στόλος είναι παράλληλα ένας από τους πιο ασφαλείς παγκοσµίως, µε ποσοστό 0,44% του ελληνικού εµπορικού στόλου (µε βάση τον αριθµό πλοίων) και 0,50% (µε βάση τη χωρητικότητα) να εµπλέκεται σε ήσσονος σηµασίας ναυτικά ατυχήµατα. Από την 1.7.2021 η Ελλάδα περιλαµβάνεται στον Κατάλογο των Ναυτιλιακών ∆ιοικήσεων της Πρωτοβουλίας QUALSHIP 21 της Αµερικανικής Ακτοφυλακής (USCG).

Η Ελλάδα παραµένει ένα από τα κορυφαία νηολόγια πλοίων παγκοσµίως, αφού το ελληνικό νηολόγιο αριθµεί 685 πλοία (άνω των 1.000 gt), των οποίων η χωρητικότητα ανέρχεται σε 37,98 εκατοµµύρια gt. Ο στόλος υπό ελληνική σηµαία κατατάσσεται στην 8ηθέση διεθνώς και στη 2η θέση στην ΕΕ (σε όρους dwt).

naytilia-protos-ston-kosmo-o-ellinoktitos-stolos-me-ayxisi-4-to-20204

Παρά την πανδηµία του COVID-19, η ελληνική ναυτιλία παραµένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονοµίας. Συγκεκριμένα, η πανδηµία επηρέασε σοβαρά τις εισροές στο ισοζύγιο πληρωµών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών, οι οποίες παρ’ ότι µειώθηκαν κατά 20,16% σε σχέση µε το 2019, διαμορφώθηκαν σε περίπου 13,81 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά για το οικονοµικό έτος 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.