Αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ

Αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ

Αυτή η φάμπρικα με τα ιδιωτικά ασθενοφόρα που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά ασθενών πρέπει να σταματήσει. Προηγουμένως όμωςαπαιτείται αναδιοργάνωση του ΕΚΑΒ, αγορά νέων ασθενοφόρων και πρόσληψη προσωπικού. Γιατί με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΕΚΑΒ, ένας ασθενής μπορεί να περιμένει μέχρι και μία εβδομάδα στο νοσοκομείο προκειμένου να βρεθεί διαθέσιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.