Με αυστηρούς όρους ενέκρινε η Ε.Ε. την εξαγορά «Σελόντα» και «Νηρέα»

Με αυστηρούς όρους ενέκρινε η Ε.Ε. την εξαγορά «Σελόντα» και «Νηρέα»

Με αυστηρούς όρους ενέκρινε η Ε.Ε. την εξαγορά «Σελόντα» και «Νηρέα»

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ


Σε εκποίηση σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων τους, που περιλαμβάνουν ιχθυοτροφικές μονάδες, εκκολαπτήρια και μεταφορά τεχνογνωσίας στον αγοραστή θα πρέπει να προβούν «Σελόντα», «Νηρεύς» και «Ανδρομέδα».

  • Αυτό προβλέπει η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης (DG Comp), η οποία ενέκρινε χθες, αλλά υπό όρους, την εξαγορά των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας «Σελόντα» και «Νηρέα» από τα fund Amerra και Mubadala, τα οποία ήδη από το 2016 είχαν αποκτήσει την έτερη μεγάλη εταιρεία του κλάδου, την «Ανδρομέδα». Η εκποίηση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος έξι μηνών, με δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν, οι δεσμεύσεις-διορθωτικά μέτρα που πρέπει να αναληφθούν από τις εταιρείες είναι οι ακόλουθες:

• Η εκποίηση των ιχθυοτροφείων που παράγουν 10.000 τόνους μεσογειακών ιχθύων, μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας.

• Η εκποίηση των εκκολαπτηρίων που παράγουν 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου και τη μεταφορά στον αγοραστή της τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής των «Νηρέα» και «Σελόντα».

Παράγοντες της αγοράς και νομικοί κύκλοι εκτιμούν, αφενός, ότι η προβλεπόμενη εκποίηση δραστηριοτήτων δημιουργεί ισχυρό ανταγωνιστή στο νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί και, αφετέρου, ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, θα επιχειρήσουν να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία της πώλησης των παραπάνω δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι η περίφημη αναδιάρθρωση και πώληση των «Σελόντα» και «Νηρέα» είναι υπόθεση που διαρκεί εδώ και περίπου μια πενταετία, με την πρώτη εκ των δύο εταιρειών να θεωρείται ότι βρίσκεται «στο κόκκινο».

Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης θα οριστεί επιβλέπων εντολοδόχος. Εάν παρέλθει η περίοδος των έξι μηνών, τότε αναλαμβάνει τη διαδικασία της εκποίησης ο λεγόμενος εντολοδόχος εκποίησης, με τη διαδικασία να διαρκεί συνήθως άλλους έξι μήνες.

  • Σημειώνεται ότι τόσο ο επιβλέπων εντολοδόχος όσο και ο εντολοδόχος εκποίησης αξιολογούν τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, ενώ την τελική έγκριση τη δίνει και πάλι η DG Comp.
  • Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, εάν δεν λαμβάνονταν οι παραπάνω δεσμεύσεις τότε η συγκέντρωση «Σελόντα» – «Νηρέα» – «Ανδρομέδας» θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους πελάτες του τομέα των μεσογειακών εκτρεφόμενων ιχθύων, καθώς και του γόνου τσιπούρας και λαβρακίου.

Με την ανάληψη των παραπάνω δεσμεύσεων, η DG Comp εκτιμά ότι πλέον δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα ανταγωνισμού στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Τα επόμενα βήματα μετά το πράσινο φως που άναψαν οι Βρυξέλλες είναι, εκτός βεβαίως από την εκποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, οι υποχρεωτικές δημόσιες προτάσεις προς τους μετόχους μειοψηφίας των «Νηρέα» και «Σελόντα», καθώς πρόκειται για εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι τα funds Amerra και Mubadala εξαγόρασαν τη συμμετοχή των τραπεζών (79,62% στη «Σελόντα» και 74,34% στη «Νηρεύς»).

Εκτός από τη σταδιακή αποπληρωμή των δανείων –σημειώνεται ότι «Σελόντα» και «Νηρεύς» βαρύνονται με συνολικό δανεισμό 346 εκατ. ευρώ– τα κεφάλαια κατά την πρώτη διετία από την ανάληψη του ελέγχου των δύο εταιρειών θα κατευθυνθούν στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την καλύτερη προσέγγιση του τελικού καταναλωτή.

Έντυπη

Leave a Reply

Your email address will not be published.