Ένας στους τέσσερις επαγγελματίες δεν κατέβαλε καθόλου εισφορές

Ένας στους τέσσερις επαγγελματίες δεν κατέβαλε καθόλου εισφορές

Σχεδόν ένας στους δύο επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες χρωστά το σύνολο ή μέρος από τις εισφορές​ του 2017.

Η εκκαθάριση των εισφορών του προηγούμενου έτους για τους μη μισθωτούς, που ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση από τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ, δείχνει μεν ότι βελτιώθηκε η εισπραξιμότητα των εισφορών ως προς το εισπραχθέν ποσό κατά 24%, καταδεικνύει όμως και ότι ένας στους τέσσερις ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες δεν κατέβαλε το 2017 καθόλου εισφορές.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» από αυτούς δε, που πλήρωσαν, το 16,4% (ήτοι 255.333 ασφαλισμένοι) κατέβαλε χαμηλότερες εισφορές σε σχέση με αυτές που αντιστοιχούν στο εισόδημα του 2016 και τώρα καλούνται να πληρώσουν, μαζί με τις τρέχουσες εισφορές και το υπόλοιπο του προηγούμενου έτους.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, σε αντίθεση με τα χαμηλά ποσοστά εισπραξιμότητας εισφορών στους μη μισθωτούς που υπήρχαν με το παλιό καθεστώς και δεν υπερέβαιναν το 53% κατά μέσον όρο, η εισπραξιμότητα το 2017 με το νέο σύστημα, άγγιξε το 65,5% των απαιτητών εισφορών, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 24%.

Source: lykavitos

Leave a Reply

Your email address will not be published.